เพื่อนกัน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชื่อ น.ส.วรารัตน์  ปลิวไธสง ชื่อเล่น หน่อย 

เกิดวันที่ 25 ธันวาคม 2533     E-mail. www.kaka_ka@hotmail.com

Facebook. www.kaka_ka@hotmail.com  Tel. 0879103280 

กำลังศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 3 สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (EHO)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม